Yöresel Sözcükler

 • Ahbun : Gübre

 • Aha : Çok yakın

 • Anadut : Üç çatallı yaba

 • Andır : Miras kalacak eşya

 • Anık : Yemeğe lezzet veren madde

 • Arustak : Tavan

 • Avare ayı : Eylül ayı

 • Ayam : Hava

 • Badıç : Küçük taze fasülye

 • Başüstü : Çok acele

 • Bıcık : Küçük

 • Bir Çalgap : Bir an çabuk

 • Bişi : Hamur işi

 • Cablama : Ağaçtan yapılan çit

 • Cılga : Keçi yolu

 • Cıncıvık : Çok sulu

 • Cicik : Meme

 • Cil : Ağacın kök dalları

 • Culuk : Hindi

 • Cunud : Çok sulu

 • Çalgan : Şelale

 • Çatma : Kulube

 • Çıtma : Çifte atma

 • Çeper : Dikenli bitkilerle yapılan set

 • Cemiç : Kuru dut meyvesi

 • Çendir : İnce kopmaz durumda olma hali

 • Çöpür : Yünün posa kısmı

 • Çük : Erkek çocuğunun erkeklik organı

 • Çülki : Elle örülen ince çorap

 • Dalak : Kızgın istekli

 • Davun : Veba

 • Dehre : Bkz. Girebi

 • Değirme : Yuvarlak

 • Dırcık atmak : Sıçrayarak koşmak

 • Dulda : Tesirden uzak yer

 • Ebe : Babaanne – Anneanne

 • Emi : Amca

 • Erinmek : Üşenmek

 • Fenikmek :Acele etmek

 • Fetir : Yufka

 • Fırıç : Fırında kurutulmuş armut

 • Fıstik atmak : Zıplayarak koşmak

 • Fıtı : Bulgurun incesi

 • Gagıtma : Ağırlık kaldırma

 • Gamga : Yonga

 • Garemat : Izdırap

 • Gart : Yaşlı

 • Gavar : Suyun bölüm yeri

 • Gavut : Pişirilmiş mısır unu

 • Gendüme : Yarma

 • Gedek : Manda yavrusu

 • Gıcı : Küçük kız

 • Gıran : Sert

 • Gıldik : Koyun keçi gübresi

 • Girik : Küçük ekmek

 • Gırcan : Kıvırcık saç

 • Girebi : Küçük budama baltası

 • Gıdik : Keçi yavrusu

 • Gındırlanmak : Yuvarlanmak

 • Golot : Yağ ile yapılan küçük ekmek

 • Gubarmak : Böbürlenmek

 • Gundul : Kısa boylu

 • Gumbuz : Yumruk

 • Güymek : Bir şey ummak

 • Hacet : Eşya

 • Haşıl : Darı ve mısır yemeği

 • Hasıllama : Yoğurmak

 • Herk : Nadas

 • Hernük : Toprağın tavı

 • Him :Temel

 • Hırik (horik) : Baca

 • Hişt : İşaret

 • Hol : Biçilen ekinin bir parçası

 • Hozan : Hasat yapılmış tarla

 • Işgın : Filiz

 • İci : Abi

 • İrdelemek : Deşmek

 • İstikam : Çay bardağı

 • Kal : Olgunlaşmamış

 • Kalik : ayakkabı

 • Kahmut : Yabani bir yiyecek

 • Katık : Ayran

 • Karakış : Aralık

 • Kartol : Patates

 • Kelif : Kulübe

 • Kemçük : Eğri

 • Kemk : Dokuma tezgahı

 • Kepenek : Kelebek

 • Kemre : Davar gübresi

 • Kerti : Bayat

 • Kelgir : Mutfak eşyası

 • Kekeç : Kekeme

 • Kerendi : Tırpan

 • Keyveni : Yemeği pişiren ev hanımı

 • Kırız : İyice dibinden kesme

 • Kip : Sık sağlam

 • Kopuz : Yumruk

 • Köme : kısa ağaç topluluğu

 • Kurun : Beton veya ağaçtan yapılmış sulama yeri

 • Lazut : Mısır

 • Lepüstek : İyice inceltmek

 • Lülük : Çaydanlığın su akan yeri

 • Mabeyn : Evlerde iki oda arası

 • Mangır : Para

 • Masta : Uzun sopa

 • Mazı : Kağnının dingili

 • Medek : Dişi manda

 • Melemez : Sakin

 • Merek : Samanlık

 • Mısmar : Büyük dövme çivi

 • Mısmıl : Temiz

 • Mıtırıp : Cimri

 • Mitil : Eski kirli yorgan

 • Mol : Filiz

 • Mozik : Bir yaşındaki erkek dana

 • Nahır : Sürü

 • Öğün : Yemek vakti

 • Papara : Azarlama

 • Parduç : Fırın temizleme aleti

 • Parlım : bari

 • Periktirmek : Korkutup kaçırmak

 • Peşgüten : Kaynatılmış tuzlu ayran

 • Pey : Arsa

 • Pırtı : Elbise

 • Pırtik :Küçük parça

 • Pin : Kümes

 • Pingel : Folluk(yumurta)

 • Pir : Çam türünden ağaçların yaprağı

 • Postal : Eski kötü ayakkabı

 • Pöçük : Kenar, uç

 • Pöhrenk : Toprak boru

 • Pur : Toprak haline gelmeye yüz tutmuş taş

 • Sahoy (Sahoyluk) : Çalı süpürgesi

 • Savsala : Oyalamak

 • Sergi : Kilimlerin üzerine serilmiş buğday

 • Sırım :  Deriden çekme ince ip

 • Somutlamak : Uyku arasında konuşmak

 • Sozalma : Azalma

 • Sekil : Atların ayaklarındaki beyazlık

 • Sümek : Mısır koçanı

 • Süpürtmek : Kovalamak

 • Sümsük :  Muştalı gibi vurulan yumruk

 • Şelek : Sırtta taşınan yük

 • Şikar : Bulunmaz

 • Şoğurt : Salya

 • Şor : Çok tuzlu

 • Şüşük : Şişkin

 • Taptamak : ayak ve elle dövmek

 • Tar : Tavuk tüneği

 • Teç : Büyük bakır leğen

 • Tekmür : Tekme

 • Tepür : Ağaç tepsi

 • Terki : Heybe

 • Termaş : Sahibi ölmüş mal

 • Tevür : Biçim

 • Teyin :Sincap

 • Tığ :Harmanı sürdükten sonra yığılan saman

 • Tuluk : Ağaç yayık, şişman

 • Tuman : Şalvar

 • Tunp : İki tarla arsındaki sınır

 • Urga : Yufka açılırken tahtaya serpilen un

 • Urup : Tahıl ölçeği

 • Velan :  Meşe ağacı  meyvesi

 • Vıcılık : Cırcıvak sulu

 • Yanlık : Sedir için yapılan yastık

 • Yarpuz: Bir tür nane

 • Yazma : Başörtüsü

 • Yavşak : Bit

 • Yeğin : İyi

 • Yeynik (yeylik) : Hafif

 • Zahra : Tahıl

 • Zemheri : Ocak ayı

 • Zılgat : Şiddetli

 • Zırza :Kapı rezesi(bir nevi kilit)

 • Zibil : Çöp

 • Zoğ : Çarık halinde kesilen deri

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu