Dernek Tüzüğü

TELME KÖYÜ SOSYAL DAYANISMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ


DERNEĞİN ADI
Madde 1- Derneğin adı TELME KÖYÜ SOSYAL DAYANISMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ’ dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ
Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul/Tuzla’dır. Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şubeler açabilir; yurt dışındaki dernek veya üst kuruluşlara katılabilir. Yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir, platform oluşturabilir, federasyon oluşturabilir, veya benzer amaçla oluşturulmuş federasyonlara iştirak edebilir.

 

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
Madde 3-  Kendisi, baba ve/veya annesi Telmeli olan 18 yaşından gün almış, herhangi bir sabıka kaydı olmayan her T.C vatandaşı Telme derneği üyesi olabilir.

A ) İstanbulda ve Diğer illerde yaşayan Telmelilerin iktisadi sosyal ve kültürel dayanışmalarını artırmak.

B ) Hemşehrilerimizin mesleki, bilgi ve görgü ile genel kültürlerini artırmak, her alanda gelişen teknik ve teknolojik  gelişmeleri takip etmek ve üyelerini bu hususlarda bilgilendirmek.

C ) Telmenin ve ülkemizin  kalkınmasına yararlı elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

D ) Telmemizin güzelleşmesine katkıda bulunmak.

E ) Köyümüzün farklı illerde veya farlı şehirlerde yaşayan insanlarını bir araya toplamak ve onlar adına faaliyetler düzenlemektir.

Tüzüğün tamamını yayınlamamız mümkün olmadığı için temel 3. madde eklenmiştir